Nor LinesNOR Lines Norway AS

Vilkår

Viktig merknad

I henhold til fraktvilkårene i NSAB 2015 kan Nor Lines, selskapets ansatte eller agenter IKKE HOLDES ANSVARLIG for tap, manko, skade og forsinkelse i visse situasjoner. Nor Lines har BEGRENSET ANSVAR med hensyn til oppgitte beløp som selskapet er ansvarlig for, og ERSTATNINGSKRAV MÅ SENDES innen fastsatte tidsfrister. Avsendere/ansvarlig sender bør gå nøye gjennom disse vilkårene, og sørge for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning for å beskytte sine interesser når det er nødvendig.

Nor Lines ansvarsbestemmelser baseres på NSAB 2015.

NSAB (Nordisk Speditørforbunds Allminnelige Bestemmelser) er et "agreed document" som ble forhandlet frem mellom Nordisk Speditørforbund og organisasjoner som representerer transportkjøperne i de 4 nordiske landene. Avhengig av transporttype kan NSAB henvise til gjeldende transportrettslige lover og konvensjoner for vei-, sjø- eller flytransport.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).