Nor LinesNOR Lines Norway AS

Nor Lines Daily

Ziggi Norlines IMG3024

Fremtidens transportløsninger

Med verdens neste lengste kystlinje gir det seg selv at kystlogistikk er utfordrende. Det er umulig for en aktør å dekke alle kriker, kroker, holmer og skjær, noe som betyr at kystlogistikk fort blir et lappeteppe med mange aktører og mye papirarbeid. Som dessverre ofte blir kostbart med dårlig kontinuitet.

Men hold deg fast - løsningen er nemlig dør-til-dør!

Det høres kanskje ikke så imponerende ut, men Nor Lines Daily er delingsøkonomi satt i system.

Over 40 skip og 40 terminaler 
Styrken til Nor Lines Daily ligger nemlig i riggen. Sammen med rederier og andre samarbeidspartnere langs hele kysten leder og opererer Nor Lines et unikt nettverket av over 40 skip og 40 terminaler strategisk plassert rundt hele kysten. Et flettverk av små og store aktører som gjennom aktiv forvaltet samlasting danner et frakt- og transporttilbud ingen andre er i nærheten av

Men best av alt - kostnadseffektivt, mjljøbesparende og forutsigbart

Ziggi Norlines IMG4940
Nor Lines gir deg en sømløs logistikkjede dør-til-dør, via samlasting på sjø.

Nor Lines Daily - en sømløs logistikkjede

Samlasting - sammen er vi sterkere

Innenfor veitransport har samlasting av gods og utnyttelse av kapasiteter på tvers av aktører lenge vært en etablert praksis.

Kort fortalt betyr det at ved å kjøpe restkapasitet av hverandre, kan aktørene fylle opp containere og lastebiler som kanskje ellers hadde gått med ledig lastekapasitet. Foruten miljø- og kostnadseffektivisering har dette muliggjort innovasjon og utvikling av hele logistikkbransjen.

Mitt skip er lastet med…

Vi i Nor Lines har tatt ansvaret for å ta samlastingprinsippet over på sjøtransporten. Sammen med redere og agenter langs hele norskekysten har vi utviklet et unikt transportnettverk som effektivt koordinerer frakt og transport på kryss og tvers langs kysten.

Større fleksibilitet og kapasitet

Alt koordineres via Nor Lines Daily sin egen dedikerte operasjonssentral som til en hvert tid optimaliserer for maksimal utnyttelse av kapasieten og rutenettet. Dette gir store miljø- og kostnadsbesparelser, men viktigst av alt; større fleksibilitet, større kapasitet og mye enklere frakthverdag for deg som kunde.

Kontakt oss kundeservice copy Blow Up

Kontakt oss

Er du nysgjerrig på hvordan Nor Lines Daily kan gi din virksomhet bedre konkurransekraft?

Be om et tilbud

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).