Nor LinesNOR Lines Norway AS

Nor Lines Daily

I Stock 1204355668
Nor Lines gir deg en sømløs logistikkjede dør-til-dør, via samlasting på sjø.

Nor Lines Daily – sømløs logistikkjede dør-til-dør, via samlasting på sjø.

Innenfor veitransport har man sett at samlasting og utnyttelse av hverandres kapasiteter har muliggjort innovasjon, effektivisering og en sterk posisjon hos industrien som foretrukken logistikkleverandør. 

For å sikre miljø- og kostnadseffeffektivitet på landbasert transport har man over flere tiår samlastet gods, noe som er helt avgjørende i et langstrakt land. 

I dag har Nor Lines ansvaret for å lede kystredere og agenter inn i fremtidens transportløsninger, hvor delingsøkonomi er avgjørende.
Som et resultat av dette lanserte Nor Lines Norway AS produktet: «Nor Lines Daily» våren 2019:

Prud WEB 6354
Ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen.

Ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen

Nor Lines Daily er et produkt som i regi av Nor Lines utnytter kapasitetene langs kystgående skip, koordinerer funksjonene markedsføring, salg og booking, for i så måte å være en reell konkurrent til fremføring av gods på vei, dør-til-dør.

Nor Lines har opprettet en egen operasjonssentral i Trondheim for håndtering av Daily-produktet som gir kunden ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen.

Nor Lines ønsker å understreke at det er innsatsen til rederiene, agentene og egne lidenskapelige ansatte som har muliggjort denne satsingen og Nor Lines ser på Daily-produktet som en av de mest effektive tiltakene for å sikre fremtidens bærekraftige transportløsninger i Norge.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC) og sendingsreferanse.