Nor LinesNOR Lines Norway AS

Gebyrer og tillegg

Nedenfor finner du en komplett oversikt over alle gebyrer og tillegg.

Standard drivstofftillegg innland

KategoriSats

Fra: 31. Oktober 2022

Drivstofftillegg vei

28,3%

Drivstofftillegg sjø

57,9%

Fra: 7. November 2022

Drivstofftillegg vei

27,9%

Drivstofftillegg sjø

57,9%

Sist oppdatert: 29.10.2022

Tilleggtjenester og gebyrer 2022

KategoriPris (NOK)Betingelser

Advisering

For hentekunder/FOB sendinger og privatpersoner, samt sendinger som vi må kontakte avsender/mottaker for avtale om levering.

kr 174

Pr. sending

Priority

kr 227

Pr. sending

Utkjøring

Utkjøring til privatpersoner/ ikke betjent adresse mellom kl. 08-16

kr 291

Pr. sending

Levering byggeplass eller hytteområde

kr 525

Pr. sending

Gebyr tidsleveranser

kr 467

Pr. sending

Ekstra tidsforbruk levering/henting på distribusjonsbil

kr 467

Pr. påbegynte ½ time

Kranbil

På forespørsel

Bomtur (kunde ikke tilstede etc) + ny utkjøring ihh til regulativ

kr 483

Pr. sending

Retur / omekspedering / omfakturering av forsendelse

kr 385

Pr. sending

Servicetillegg (se egen spesifikasjon i bunn)*

kr 1 109

Pr. time, min 150.-pr sending

Infrastrukturtillegg

0-999 kg

9.1%

1000-2499 kg

7.3%

2500-9999 kg

6.8%

10000-29999 kg

5.4%

30000 + kg

2.1%

Faktura

Krav om manuelle underbilag til faktura

kr 44

Pr. kopi

Kredittgebyr (kostnader ved å innvilge/opprettholde kreditt + porto/papir)

kr 133

Pr. faktura

Purregebyr 10% av til det enhver tid gjeldende inkassosats.

Fastsettes i Forskrift til inkassoloven”

Fraktbrev / merking / sending

Utskrift av etiketter og merking av kolli

kr 32

Pr. kolli

Utskrift av fraktbrev

kr 50

Pr. fraktbrev

Registreringsgebyr for sendinger uten EDI (manuell registrering)

kr 87

Pr. sending

Plasting av pall

kr 199

Pr. pall

Utveksling av EUR – pall

kr 40

Pr. pall

ISPS gebyr

kr 13

Pr. sending

Lager

MERK: Du som kunde må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl. i prisen

Lagerleie utover 2 arbeidsdag

kr 46

Pr påbegynt døgn, pr palle - min 60,-

Lagerleie pr pakke/eske

kr 30

Pr. pakke

Oblat for paller som ikke skal utveksles

kr 252

Pr. rull a 200 stk

Pallekvitteringsblokker

kr 117

Pr. blokk

Korrigering vekt og mål

kr 90

Pr. sending

Kontrollgebyr for biler og båter

kr 312

Pr. sending

Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier

Avtales med lokal ekspeditør

Tollklarering

Avtales med lokal ekspeditør

Andre tjenester

Inn/utlevering av gods utenfor åpningstid/innenfor vakttid

kr 420

Pr. sending

Inn/utlevering av gods etter åpningstid med uttak av personell

kr 4 249

Pr. oppmøte (3 timer)

Stortruck løft (ISO løft/Container)

kr 1 401

Pr. løft

Spesial løft med stortruck

Avtales med hver enkelt terminal

Leie terminaloperatør med truck 1-3,5 tonn, minimum 1 time

kr 1 109

Pr. time

Søppelavgift dersom kunden levner igjen søppel hos oss+ *ST

695/2451

Pr. m³/pr. tonn

ØVRIGE BESTEMMELSER

Bompengetillegg/infrastrukturtillegg

Basert på prisutvikling forbundet med bom og fergekostnader, beregnes det ett variabelt tillegg for dette, tillegget justeres månedlig, i takt med utviklingen i Bom og fergeindeksen utarbeidet av SSB, samt utvikling i bunkerspris.

Fylkeskommunal framføring

Levering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale.

Utkjøring til spesielle tidspunkter

Normal leveringstid er hverdager mellom 08.00-16.00, ønskes det levering på andre tidspunkter så kontaktes kjørekontor på mottakerterminal for nærmere avtale og pris for denne tjenesten.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til å justere våre frakter, gebyrer og tilleggstjenester uten nærmere varsel. Vi vil imidlertid i den grad det er praktisk mulig, informere om de endringer som er foretatt via våre hjemmesider.

*Servicetillegg

Infrastrukturtillegg dekker bomavgifter, ferje, kapasitet, baneskatt, leasing, TC rater, rushtidsavgifter, vognvederlag. Gjeldende fra 01.10.21

Servicetillegg vil bli belastet når:

Du kan også søke med kollinummer(SSCC) og sendingsreferanse.