Nor LinesNOR Lines Norway AS

Gebyrer og tillegg

Nedenfor finner du en komplett oversikt over alle gebyrer og tillegg.

Standard drivstofftillegg innland

KategoriSats

Fra: 21. mai 2024

Drivstofftillegg vei

23,2%

Drivstofftillegg sjø

57,9%

Fra: 2. oktober 2023

Drivstofftillegg vei

26,0%

Drivstofftillegg sjø

57,9%

Sist oppdatert: 15.05.2024

Tilleggtjenester og gebyrer 2022

KategoriPris (NOK)Betingelser

Advisering

For forsendelser hvor man må kontakte avsender eller mottaker for avtale om levering.

kr 299

Pr. sending

PRIORITY - Sikrer raskeste fremføringstid

kr 250

Pr. sending

Utkjøring

Levering byggeplasser, hytteområder og tilsvarende mottagersteder

kr 575

Pr. sending

Gebyr tidsleveranser

kr 510

Pr. sending

Ekstra tidsforbruk ved levering eller henting på distribusjonsbil

kr 510

Pr. påbegynte ½ time

Kranbil bestilles på forespørsel

På forespørsel

Bomtur hvor avsender eller mottager ikke er tilstede og kan motta varene kreves ny utkjøring

kr 600

Pr. sending

Retur og omekspedering av forsendelse

kr 450

Pr. sending

Infrastrukturtillegg*

Infrastruktur tillegg 0-999kg

10.1%

Infrastruktur tillegg 1 000-2 499

8.3%

Infrastruktur tillegg 2 500-9 999kg

7.8%

Infrastruktur tillegg 10 000-29 999kg

6.4%

Infrastruktur tillegg > 30 000kg

3.1%

* Ekstraordinære strøm- og energiutgifter, Bompenger, baneskatt, ferge og kapasitetssikring

Faktura

Krav om manuelle underbilag til faktura

kr 50

Pr. kopi

Kredittgebyr

kr 173

Pr. faktura

I henhold til gjeldende inkassosatser

Fraktbrev / merking / sending

Utskrift av etiketter og merking av kolli

kr 59

Pr. kolli

Registreringsgebyr for sendinger uten EDI (manuell registrering)

kr 134

Pr. sending

Plastring av pall

kr 252

Pr. pall

Utveksling av EUR – pall

kr 69

Pr. pall

ISPS gebyr

kr 16

Pr. sending

Lager

Lagerleie utover 2 arbeidsdager. Pr påbegynte døgn. Minimum 3 paller

kr 125

Pr. pall

Lagerleie pr pakke

kr 45

Pr. pakke

Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier avtales med lokal avdeling

NB; Kunden må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl. i prisen.

Oblat for paller som ikke skal utveksles

kr 311

Pr. rull a 200 stk.

Pallekvitteringsblokker

kr 145

Pr. blokk

Korrigering vekt og mål

kr 100

Pr. sending

Kontrollgebyr, biler og båter

kr 398

Pr. sending

Tollklarering avtales med lokal ekspeditør

Andre tjenester

Inn- og utlevering av gods utenfor åpningstid, innenfor vaktordning

kr 500

Pr. sending

Inn- og utlevering av gods etter åpningstid. Minimum 3 timer

kr 1 780

Pr. time

Løft stortruck, Container

kr 1 575

Pr. løft

Spesialløft med stortruck – etter avtale med hver enkelt terminal

Avtales med hver enkelt terminal

Leie terminaloperatør inkl truck inntil 3,5t

kr 1 375

Pr. time

Søppelavgift

750/2600

Pr. tonn

*Service tillegg (se egen spesifikasjon i bunn)

kr 1 200

Pr. time. Min. 150,- per sending.

*Service tillegg vil bli belastet når det

Er feil i mottakeradresse

Er feil vekt/mål

Palletering/opplasting bil ved kaisendinger

Etterlysning av manglende fraktpapirer mv.

Opprydding av emballasje

ØVRIGE BESTEMMELSER

Bompengetillegg/infrastrukturtillegg

Basert på prisutvikling forbundet med bom og fergekostnader, beregnes det ett variablet tillegg for dette, tillegget justeres månedlig, i takt med utviklingen i Bom og fergeindeksen utarbeidet av SSB. Ekstrakostnader i forbindlese med ekstraordinære strømutgifter innbefattes av dette tillegget.

Fylkeskommunal framføring

Levering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale.

Utkjøring til spesielle tidspunkter

Normal leveringstid er hverdager mellom 0800-1600, ønskes det levering på andre tidspunkter så kontaktes kjørekontor på mottakerterminal for nærmere avtale og pris for denne tjenesten.

Prisendringer

Nor Lines anbefaler alle våre kunder å holde seg oppdatert på til en hver tids gjeldende prislister på vår hjemmeside.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).