Nor LinesNOR Lines Norway AS

Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nor Lines International AS og Nor Lines Norway AS samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Nor Lines er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 1. Kunde- og leverandøropplysninger:
  Nor Lines behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM-, Drift og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b
 2. Personopplysninger i forbindelse med markedsføring:
  Nor Lines behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter uten godkjennelse fra deg.Utsendelser per e-post: Det er mulig å abonnere på ulike e-post utsendelser fra Nor Lines. (Nyhetsbrev, Invitasjoner etc.) Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene du har valgt å abonnere på. For å kunne gjøre disse utsendelsene, er det nødvendig å registrere seg med e- postadresse og kontaktinfo. Disse opplysningene lagres i vårt CRM- og e-post system. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e- post. Nor Lines vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.Informasjon om potensielle kunder: Nor Lines lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre produkter og tjenester og koordinere dette markedsarbeidet. Hvis en dialog mellom Nor Lines og potensiell kunder er opprettet og dreier seg om kjøp av produkt fra en av våre leverandører vil persondata om kontaktperson deles med aktuell leverandør for en smidig kommunikasjon i prosessen. Personopplysningene til potensielle kunder slettes innen 2 år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold – eller samtykke til videre lagring er gitt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.f (jfr. EUs personvernforordning § 6.1f).
 3. Personaladministrasjon:
  Nor Lines behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Nor Lines, med mindre vedkommende blir ansatt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8. a og § 8. b (jfr. EUs personvernforordning § 6. 1c og § 6. 1b.)
 4. Datasikkerhet:
  Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører innen drift og support av IT og web-baserte tjenester, transport, betalingstjenester og revisjon. Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med instrukser og inngått databehandleravtale. Dersom du ønsker mer informasjon om våre leverandører, kontakt Personvern@norlines.no.

 5. Den registrertes rettigheter:
  Nor Lines behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR))1. Rett til innsyn: Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Nor Lines foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.2. Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger: DersomNor Lines behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Nor Lines skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. Nor Lines skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.3. Dataportabilitet: Individet har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.
 6. Kontaktinformasjon:
  Har du spørsmål til denne personvernerklæringen? Ta kontakt med: Personvern@norlines.no. Dersom du mener at Nor Lines ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet.
Du kan også søke med kollinummer(SSCC).