Nor LinesNOR Lines Norway AS

Miljøansvar

Milj C3 B8 va CC8 Art milj C3 B8ansvar
Som et ledende selskap i transportsektoren er vi i Nor Lines svært bevisst på vårt ansvar for miljø og klima.

Vi bryr oss om miljøet

At forsendelsen din kommer frem til avtalt sted til avtalt tid er en selvfølge samtidig er både vi og våre kunde i stadig økende grad også opptatt av hvordan den kommer frem.

Miljøansvar i praksis

Bærekraftig drift og utvikling innebærer et ansvar for bevaring av klima og miljø, etisk ledelse og styring av virksomheten og mennesket i fokus. Vi følger den samme strategiske filosofien for bærekraftig virksomhet som er nedfelt i Samskip (morselskap) sin strategiplan.

Nor Lines har pr i dag gjennomført mange tiltak for å redusere påvirkning av klima og miljø:

  1. Med bruk av godsfremføring på båt har vi redusert det totale utslippet av drivhusgasser med 31 % sammenliknet med fremføring på vei og nivået som er definert av myndigheter
  2. Med bruk av godsfremføring på båt reduserer vi samfunnskostnader I form av veislitasje, svevestøv, ulykker og generell trafikkbelastning
  3. Vi har fornyet truckflåten med elektriske trucker
  4. Samtlige terminaler bruker CO2 fri energi til lys og oppvarming

Fremover skal vi jobbe videre med å elektrifisere vår flåte av biler, opprette nullutslippsruter til kontinentet, samt utbygging av solcelleparker til våre fasiliteter. Vår evne til å dokumentere våre utslipp skal også styrkes for å sikre høy grad av transparens.

Innovasjon for miljøet

Nor Lines historie er preget av mer enn 160 år med rutegående sjøtransport. I 2015 gikk vi inn i en ny epoke da vi sjøsatte våre to naturgassdrevne nybygg, frakteskipene ”Kvitbjørn” og ”Kvitnos”, som nå inngår i Nor Lines regulære linjesystem. Selv om det enda ikke er mulig å lage helt klimagassnøytrale skip for den type godstransport Nor Lines driver, er disse skipene et vesentlig skritt i riktig retning.

Ny utforming av skrog og fremdriftssystem drevet av naturgass gir betydelig miljøgevinst:

Ingen risiko for oljeutslipp.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).