Nor LinesNOR Lines Norway AS

Åpenhetsloven

Ziggi Norlines med C Cuten Denoise IMG3822
Fotokreditt: Ziggi


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. 

Vurderinger og tiltak utført i 2023 viser at Nor Lines Norway pr dags dato utfører forretningsvirksomheten i samsvar med vår policy på bærekraftig utvikling. Vår risikovurdering og revisjon av direkte leverandører viser at disse etterlever Åpenhetsloven. Du kan lese mer om dette i vedleggene under.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).