Nor LinesNOR Lines Norway AS

Spor en sending

Du kan spore sendingen din med sendingsnummer, kollinummer (SSCC) eller med avsenders/motakers referanse.

Et sendings- eller kollinummer består oftest en tallrekke som begynner på 3 (18 siffer) eller 7 (17 siffer). Men kan også være 13 tegn bestående av bokstaver og tall. Skriv inn hele kombinasjonen uten mellomrom.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).