Nor LinesNOR Lines Norway AS

Import og fortolling

Fortolling

Nor Lines har startet fortollingsavdeling med bred kompetanse innenfor toll. Vi er i dag tre ansatte som gleder oss til å hjelpe deg med dine fortollinger, inn og ut av Norge.

Hos oss kan du benytte deg av følgende tjenester innen fortolling:

For at du skal få en så rask og smidig prosess som mulig er det et par ting
som er lurt å forberede.

Ha tilgjengelig detaljerte opplysninger om varene dine 

Legg vekt på å fylle inn detaljerte opplysninger om varene dine enten om du bruker handels- eller proformafaktura. Mangelfulle fakturaopplysninger kan få konsekvenser for din grenseoverskridende transport. Informasjon om forskjellen på en proforma- og handelsfaktura se toll.no. 

Det vi trenger opplysninger om for å gjøre en fortolling er følgende:

Finn riktig varenummer for korrekt beregning av importavgifter i mottakerlandet

Vær oppmerksom på at alle varer du skal eksportere eller importere skal ha et varenummer. Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura i utgangspunktet er identiske med de seks første sifrene i den norske tolltariffen.

Eksempel på varenummer: 61.09.1000 - t-skjorter av bomull

Tolltariffnummeret angir hvilke importavgifter som skal innkreves for de enkelte varene. Les mer om tolltariffnummer i Tolltariffen.

Er du i tvil om hvilke tolltariffnummer som skal benyttes for dine artikler, kontakt Tolletatens infosenter på 22 86 03 12. Man kan i tillegg søke om en bindende klassifisering.

Undersøk om dine varer kan ha forbud og restriksjoner

Før du skal importere en vare, må du sjekke om den har restriksjoner eller forbud knyttet til seg. At en vare har restriksjoner kan enten bety at du må søke om tillatelse før du importerer den, eller at spesielle betingelser gjelder for import av varen. Her finner du en oversikt over importvarer med Varer med restriksjoner - Tolletaten

Varer ut av Norge kan også ha restriksjoner og forbud knyttet til seg. Fiskevarer, kulturminner og våpen er eksempler på varer med spesielle vilkår.

La en speditør gjøre fortollingen for deg

Den enkleste måten å fortolle dine varer på, er å la en speditør gjøre det for deg. De fleste store speditører tilbyr dette. Og vi vil gjerne hjelpe deg!

Norlines har mulighet til å fortolle direkte mot følgende tollsteder (bil):

Kontakt oss for hjelp til fortolling, informasjon eller tilbud:

Kontaktpersoner

E-post

Nyttige lenker

Du kan også søke med kollinummer(SSCC) og sendingsreferanse.