Nor LinesNOR Lines Norway AS

Operativt utstyr

Fem kilo eller femti tonn - uansett hva du skal transportere sørger vi for at det kommer frem på en trygg og effektiv måte.

Skip

Nor Lines Daily har samarbeid med en lang rekke redere som besitter et stort antall skip med ulik kapasitet. Dette inkluderer ro-ro-skip, sideportskip og containerskip. 

Containere

Nor Lines tilbyr containere av høy kvalitet til alle behov.

Bil

Nor Lines operer en stor og moderne bilpark som håndterer alle typer gods.

Semitraller
Innenfor partilast og definert linjetrafikk opererer vi med semitraller som transportenhet. Disse har en innvendig lengde på 12,60 meter, og en lastekapasitet på 31.000 kg.

Distribusjonsbiler
Våre distribusjonsbiler blir tilpasset definerte kjøreområder. Biler som benyttes i dag:

Linjetrafikker
På våre linjetrafikker benytter vi oss av containere, semitraller og 25,25 meters modulvogntog på definerte linjer.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).