Nor LinesNOR Lines Norway AS

Kystruten

Prud Print 6397
Nor Lines gir deg et miljøvennlig fraktalternativ via sjøveien.

Daglige avganger som knytter kysten sammen

Kystruten er ikke bare en naturlig del av den norske kystkulturen. Den er også en naturlig og viktig del av Nor Lines transportsystem.

Nor Lines, i samarbeid med Hurtigruten, er en av de store transportørene av gods langs kysten i Norge.

Med daglige avganger fra 34 havner mellom Bergen og Kirkenes betjener vi kysten med blant annet fisk, dagligvarer, personbiler og byggevarer.

Terminaler i alle havner ivaretar innhenting og utkjøring slik at varene kommer helt frem til mottaker.

Nyttige lenker

Du kan også søke med kollinummer(SSCC) og sendingsreferanse.