Nor LinesNOR Lines Norway AS

Bane og vei

Nor Lines Lorry 1198082588 copy
Nor Lines benytter containere på lastebil ved behov.

Løsninger på bane og vei

Totalleverandør av logistikk- og transporttjenester.

Nor Lines Norway AS sikrer våre kunders totale transportbehov ved å tilby miljø- og kostnadseffektive produkter, og vi dekker daglig hele Norge. Med sentraliserte systemer og lokal tilstedeværelse på rundt 45 lokasjoner innenlands er vi alltid nær våre kunders fraktbehov og sikrer at alle hensyn ivaretas – lokalt og nasjonalt. 

Vårt innenlands nettverk sikrer et samlet rutegående transportsystem hvor regioner knyttes sammen av fremføringslinjer på sjø, bil og bane. Nor Lines Norway AS sine transportlinjer er tett knyttet sammen med vårt morselskap Samskip og inkluderer import og eksport som en del av de logistikkløsningene vi opererer daglig. 

Våre terminaler i inn- og utland utfører alle typer innhenting og distribusjon slik at vi alltid har en lokal tilstedeværelse for våre kunder.

Vi har kapasitet til å dekke alle typer transportoppdrag – fra små sendinger med stykkgods til store partilaster; fryselast, containere, ro-ro, konstruksjoner til oljeindustrien og alle typer annen industrilast.

Rail and Road er en fellesbetegnelse for faste ruter Nor Lines har gående mellom de store byene.

Det benyttes både framføring med containere på tog og med lastebil.

Dersom det er hensiktsmessig lastes godset fra bil over til skip for deler av transportstrekningen.

Adobe Stock 24441057
Nor Lines benytter containere på tog ved behov.
Du kan også søke med kollinummer(SSCC).