Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk
Slide background

Det unike logistikksystem

Alle typer transportoppdrag - fra små sendinger med stykkgods, til store partilaster

Les mer »

Slide background

Stolt

Et arbeidsmiljø preget av stolthet og entusiasme

Les mer »

Slide background

Pålitelig

Forutsigbare og pro aktive løsninger

Les mer »

Slide background

Tilgjengelig

Vi er der du trenger oss!

Les mer »

Slide background

Miljøbevisst

Grønn logistikk - Nye gassdrevne godsskip vil settes i rute i løpet av 2015

Les mer »

Ukentlige seilinger til/fra Baltikum

Baltic Line har 2 skip i rute mellom Finland, Polen, Danmark og Norge. Kapasitet til å dekke alle typer transportoppdrag, og er spesielt egnet til store partilast, containere, konstruksjoner og alle typer industri/prosjektlast.

Les mer »
Nor Lines mobil app

Nor Lines er oppatt av kvalitet i alle ledd. Vi gleder oss til endelig å ta i bruk egen mobil app for kolliskanning i tillegg til den ordinære håndskanneren. For deg som kunde, betyr dette at du vil oppnå en mer nøyaktig informasjon om sendinger og kolli via vår sporingstjeneste. Sendingene skannes levert kunde på kollinivå. Et høyere antall forsendelser vil få POD og IOD informasjon direkte via vårt driftsystem eller NL nett. Mobil appen iverksettes for Android telefoner 01.10.14 og for iPhone 01.11.14

Les mer »
30.10.14
Nyhet
Forsinkelser grunnet værforhold på Vestlandet

Bergensbanen er stengt grunnet flom. Dette medfører at vi får store forsinkelser på godsfremføringen til og fra Bergen. I tillegg til Bergensbanen, er flere andre veier som er stengt og som dessverre også påvirker våre alternative løsninger for fremføring av gods. Vi gjør vårt ytterste for at vi skal minimere forsinkelsene.
Det må påregnes driftsforstyrrelser til og fra Bergen ut denne uken.
Raumabanen er stengt grunnet rasfare fra “mannen”. Dette medfører at vi få driftsforstyrrelser og forsinkelser til og fra Molde. Vi kjører alternativt på vei, og gjør det vi kan for å unngå forsinkelser.

Les mer »
Nyhetsarkiv »