Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 29.01 2024 Innstillinger og forsinkelser på gods og distriktsruter uke 5

Alle distriktsruter i Nord-Norge er innstilt i dag grunnet vær, ras og stengte bruer.

Vi vil forsøke i den grad det er forsvarlig å distribuere i sentrumsområder der det er mulighet til å benytte lasteramper.

Vi har mye last på terminalene som er opp losset fra Kystruten i helga, og vi vil få forsinkelser på framføring av dette godset. Vær obs på at det også er fisk her, dette er en force majeure situasjon og vareeier kan ikke kreve ekstra bilframføring eller reklamasjon på fisken grunnet forsinkelse. 


Ta kontakt med nærmeste terminal for mer informasjon

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).