Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 24.04 2023 Kystruten utvides - nå blir det faste seilinger til Svalbard med Hurtigruten

MS Trollfjord Norway HGR 108703 Photo Photo Competition
Hurtigruten vil seile til Svalbard hver annen uke, med mulighet for konsolidering av gods i Bergen og Tromsø. Foto: HR
Nå kan vi tilby et komplett logistikksystem for kunder med fraktbehov til og fra Svalbard Godsspeditør Nor Lines, Ørjan Olafsen

Leveranser til Svalbard hver annen uke

Det er MS Trollfjord som skal stå for den regulære rutetrafikken, som nå åpner opp for å sende gods til og fra Svalbard på løpende basis. Kapasiteten er på inntil 360 paller, fordelt på både tørrlast, frys, og kjøl i tillegg til biler.

Mulighet for fremskutt lager i Bergen og Tromsø

Nor Lines, som har ansvaret for all frakt på Kystruten kan dermed tilby et sammenhengende logistikk-system, der kundene kan konsolidere godset i Bergen og Tromsø før videre utskiping til Longyearbyen og Ny-Ålesund. I det samme oppsettet kan vi også tilby frakt av gods til og fra det europeiske kontinentet ved bruk av vår eier Samskips flåte av LNG-fartøy, noe som bidrar til å flytte gods fra vei til sjø, og med dette legge til rette for tryggere og mer bærekraftige løsninger.

Egen fortollingsavdeling in-house

For kunder som ønsker å frakte gods til og fra Svalbard gjelder særskilte tollbestemmelser. Vår egen avdeling for fortolling kan bistå med tjenester for å sikre at dette gjennomføres korrekt og effektivt. Du finner mer informasjon om dette nederst i saken.

Egen kontaktperson hos Nor Lines

For å sikre et riktig tilpasset oppsett og effektive operasjoner vil kunder som benytter seg av dette tjenestetilbudet få tilgang til en egen kontaktperson hos Nor Lines. 

– En dedikert kontaktperson skal gjøre at du som kunde føler deg trygg på at operasjoner blir ivaretatt på en god måte Godsspeditør Nor Lines, Ørjan Olafsen


Vil du vite mer om godsfrakt til Svalbard?

Les mer om det nye tilbudet som inngår i Kystruten

Bellsund Svalbard HGR 157811 Photo Jan Hvizdal
Bilde av et av Hurtigrutens skip på vei inn Bellsundet på Svalbard. Foto: HR
Du kan også søke med kollinummer(SSCC).