Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 14.03 2023 Vi har ingen tid å miste

Egen rådgiver gjør samarbeidet enklere og leveransene bedre

“Polyform skal være gode på leveranse, og derfor er vi avhengige av at transportørene også er det”, sier Anniken Otneim, leder for ordre- og logistikkavdelingen hos Polyform.

Polyform DJI 0001 Tony Hall

Forsinkelser kan gi unødige kostnader for sluttbruker, spesielt innen havbruksnæringen. Når beredskapen står klar til å montere, med de kostnadene som er knyttet til det, er Polyform helt avhengige av å kunne stole på at deres leverandør får varene trygt fram til avtalt tid. “Vi har ingen tid å miste”, sier Anniken Otneim engasjert.

“Vi har en fast rådgiver hos Nor Lines, og vedkommende kjenner oss og våre behov godt”, fortsetter hun. “Det å ha en rådgiver med riktig kompetanse, er helt essensielt for å lykkes. Vi føler oss trygge på at godset kommer trygt fram fordi rådgiveren vår har god forståelse for behovene i bransjen vi opererer i.”

Med skreddersydd bestillingsskjema går vareflyten enkelt til hele landet

Polyform har variert gods i alle størrelser. Fra mindre kartonger til store fortøyningsbøyer for havbruk.

“I Polyform bruker vi flere leverandører globalt, avhengig av behov og destinasjon. I Norge bruker vi Nor Lines mye”, forteller Anniken Otneim. “For oss er det avgjørende å ha en transportør som får varene trygt frem. Vi er også avhengige av god informasjon i hele logistikkjeden. En leveranse blir aldri bedre enn det svakeste leddet” fortsetter hun.

“For oss er det avgjørende å ha en transportør som får varene frem trygt. Vi er også avhengige av god informasjon i hele logistikkjeden. En leveranse blir aldri bedre enn det svakeste leddet”

Anniken Otneim, ordre- og logistikksjef i Polyform AS

Selv om Polyform selger sine produkter til forhandlere, går forsendelsene stort sett direkte til sluttbruker. “På den måten sparer vi tid og penger på omlasting”, forklarer Anniken Otneim. Godset sendes til alle kriker og kroker av landet, alt fra oppdrettsanlegg på Skjervøy til fritidsbåter på Skjærhalden.

“For å gjøre det enklere for oss å bestille tilpasset frakt, laget Nor Lines et eget bestillingsverktøy vi kan bruke”, forteller Otneim. “Dette verktøyet gjør det også enklere for Nor Lines å vite hva slags kolli de skal motta fra oss. På den måten legges det til rette for en solid og sømløs logistikkjede.”

Tar vare på verdiene og miljøet

“Det viktigste Polyform gjør, er å beskytte og ta vare på dine og mine verdier”, forteller Anniken Otneim. Fortøyningsbøyene beskytter fiskeanleggene, og fenderne beskytter fartøyene til sjøs. Ved hjelp av utstyr fra Polyform, unngår vi blant annet oljelekkasjer, at oppdrettsfisk rømmer fra anlegg og at garn blir “spøkelsesnett” på avveie, og til slutt mikroplast som skader miljøet.

Ifølge Anniken er det viktig for Polyform å ta vare på både materielle verdier og å sette så lite fotavtrykk som mulig på miljøet. Der de kan, velger de å transportere via sjøveien.

“Å sende med båt er den mest miljøvennlige transportmetoden, siden vi får sendt større forsendelser av gangen. I tillegg skaper sjøtransporten tryggere veier ved at tungtransport flyttes bort fra veiene”, sier Otneim.

Polyform VP29034 POLYFORM BIG BUOYS trolltegn low

Er du nysgjerrig og vil vite mer?

Snakk med en spesialist

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).