Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 30.08 2022 Prisjusteringer 01.01.2022

Med bakgrunn i høy kostnadsvekst og betydelig kapasitetspress foretar Nor Lines en justering av våre priser og systemer fra årsskiftet. 

Endringer i godsstrukturer i forbindelse med pandemien samt globale utfordringer forventes å vedvare over tid. 

Dette samtidig som viktige miljøinvesteringer er med å bringe oss alle nærmere det grønne skiftet.

Fra og med 01.01.2022 vil følgende prisjusteringer intreffe:

  • Stykkgods alle produkter 6,9%
  • Partigods 6,9%
  • Tilleggstjenester 6,9%

Som et viktig ledd i det grønne skiftet er Nor Lines opptatt av å minimere utslippene ved overgang til mer miljøvennlig bilmateriell og vi har fokus riktig størrelse på bilparken. 

Stykkgodsgrensen endres fra 1000kg til 2500kg for å tilpasse oss disse endringene og bransjestandarden. 

Det forventes at noen sonetilpasninger implementeres.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale Nor Lines-kontor for utfyllende informasjon.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).