Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 30.08 2022 Nye priser fra 1. august 2022

Prisjusteringer 01.08.22

Med bakgrunn i høy kostnadsvekst og betydelig kapasitetspress foretar Nor Lines en justering av våre priser fra august. Endringer i godsstrukturer i forbindelse med pandemien samt globale utfordringer
forventes å vedvare over tid. Dette samtidig som viktige miljøinvesteringer er med å bringe oss alle
nærmere det grønne skiftet.

Vi ser nå:

  • En drastisk økning i olje- og gassprisene som medfører ukentlige store endringer i våre
    drivstoffkostnader.
  • Sjåførmangelen i Europa vokser.
  • Kapasiteten forventes å avta og kostnadene vil øke betydelig som et resultat av EUs mobilitetspakke.
  • Leveringstider og kostnader på materiell øker vesentlig.

Fra og med 01.08.2022 vil følgende prisjusteringer inntreffe:

  • Stykkgods alle produkter 5,6%
  • Partigods 5,6%
  • Tilleggstjenester 5,6%
Du kan også søke med kollinummer(SSCC).