Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 27.10 2022 Kongen på havet - det kan være deg!

Du som driver næringsvirksomhet og produksjon langs kysten vet at gode logistikkløsninger kan være utfordrende. Standardløsninger er ikke et alternativ, Europaveien er ofte langt unna og lokale operatører kan fort bli kostbare.

Så hvordan skal du sikre at produktene dine når frem til kundene dine på den mest effektive måten?

Prud WEB 0838

Sjøtransport kan være svaret

Frakt med båt eller skip er ofte en svært effektiv og fleksibel løsning- og for oss langs kysten den klart foretrukne transportformen så lenge det har bodd folk her.

Når er sjøtransport det smarteste valget?

  • Når du eller dine kunder holder til langs kysten

  • Når standard pakkeløsninger ikke strekker til

  • Når pris og miljø er viktige faktorer

Alltid nærmest deg langs kysten

Kysten er selve ryggraden i Nor Lines-nettverket. I over 160 år har vi vært med på å frakte varer for små og store næringseventyr langs hele kysten, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Med 43 terminaler og lokasjoner strategisk plassert langs hele norskekysten, daglige avganger og en unik og fleksibel flåte med blant annet Hurtigruten som en del av vårt nettverk - er vi den logistikkpartneren som gir deg best dekning langs kysten.

Og selv om hovedfrakten går til sjøs, har vi også dør-til-dør henting og leveringer - og benytter gjerne både bil og bane også for å frakte dine produkter trykt frem til din kunder.

Spesielt utenfor boksen

Vår unike kombinasjon av ulike fartøytyper og landfrakt gjør det mulig for deg å sende det aller meste, både når det kommer til størrelse, volum og ikke minst spesialgods. Og er du som veldig mange andre industribedrifter langs kysten vår, så produserer du produkter som ikke alltid er tilpasset standard pakkelogistikk.

Det kan for eksempel være:

  • Stykkgods som ikke passer på en standard vekt, pappkasse eller pall

  • Partigods med kompleksitet

  • Prosjektgods som krever spesialtilpasning

Med miljøgevinst som bonus

Skipsfrakt muliggjør også å sende større forsendelser av gangen, enten som egen sending eller som del av samlasting. Dette gjør at den totale fraktkostanden ofte går ned. I tillegg til å være svært effektiv og fleksibel så bidrar også sjøtransporten til å flytte deler av tungtransporten bort fra veiene. Dette gjør sjøtransport til en mer miljøvennlig transportform, og man får tryggere samferdsel med mindre tungtransport på veinettet..

Så neste gang du skal sende noe, så snakk med en av våre spesialister på frakt og logistikk langs kysten. Det kan være at sjøveien er det beste alternativet.

Er du nysgjerrig og vil vite mer?

Snakk med en spesialist

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).