Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 30.08 2022 God sommer

Sommeren nærmer seg og i den sammenheng blir det noen endringer i trafikken på vei, sjø og jernbane. 

Det må regnes med noe ekstra framføringstid i sommer.

Linjetrafikk mellom avdelinger:

Linjetrafikk på vei og bane vil ha enkelte regionale tilpasninger i uke 28-34 som kan medføre noe ekstra framføringstid.

Kystruten seiler med 7 til 8 skip mellom Bergen og Kirkenes og anløper alle 34 havner.

Godsbåtene som seiler i Daily-samarbeidet vil ha enkelte regionale tilpasninger.

Lokal distribusjon:

All lokaldistribusjon og partilast går som normalt til og med uke 27.

Uke 28 t.o.m. 34 vil Nor Lines har lokalt tilpasset distribusjon og det må regnes med noe ekstra framføringstid..

Har du noen spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).