Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 05.07 2024 Endringer i sommertrafikken

Sommeren nærmer seg og i den sammenheng blir det noen endringer i trafikken på vei, sjø og jernbane.

Havila Castor in Trollfjorden
Havila Castor på vei ut av Trollfjorden.

Linjetrafikk mellom avdelinger:

All linjetrafikk på vei og bane er planlagt med normal fremføring. Det kan forekomme noen forsinkelser i sommer månedene grunnet tidlig sommeravgang og kapasitet på enkelte linjestrekker.

Kystruten opereres med 9 skip mellom Bergen og Kirkenes og anløper alle 34 havner.

Godsbåtene som seiler i Daily-samarbeidet seiler normalt med enkelte regionale tilpasninger.

Lokal distribusjon:

All lokaldistribusjon og partilast går som vanlig til og med uke 27. 

Fra uke 28 vil Nor Lines ha lokalt tilpasset distribusjon.

Har du spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).