Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 13.06 2023 Endringer i sommertrafikken

Sommeren nærmer seg og i den sammenheng blir det noen endringer i trafikken på vei, sjø og jernbane.

Havila Castor in Trollfjorden
Havila Castor på vei ut av Trollfjorden.

Linjetrafikk mellom avdelinger:

Linjetrafikken på vei og bane er planlagt med normal fremføring. Det kan forekomme noen forsinkelser i sommer-månedene grunnet kapasitet på enkelte linje-strekker.

Kystruten opereres med 9 skip mellom Bergen og Kirkenes og anløper alle 34 havner.

Godsbåtene som seiler i Daily-samarbeidet seiler normalt med enkelte regionale tilpasninger.

Lokal distribusjon:

All lokaldistribusjon og partilast går som vanlig til og med uke 27. 

Fra uke 28 vil Nor Lines ha lokalt tilpasset distribusjon.

Har du spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor.

Du kan også søke med kollinummer(SSCC).