Nor LinesNOR Lines Norway AS

Publisert: 30.08 2022 Diesel- og infrastrukturtillegg - fortløpende prisendringer 2022

Viktig oppdatering som følge av uroen i Europa

Den geopolitiske uroen i Europa har forsterket energikrisen og medført en betydelig kostnadsvekst og
ekstraordinære utgifter. Transportbransjen er særlig rammet av ekstremt høye drivstoffpriser.

Vi ser nå:

  • En drastisk økning i olje- og gassprisene som medfører ukentlige store endringer i våre
    drivstoffkostnader.
  • Sjåførmangelen i Europa vokser.
  • Kapasiteten forventes å avta og kostnadene vil øke betydelig som et resultat av EUs Mobilitetspakke.
  • Leveringstider og kostnader på materiell øker vesentlig.

For å kunne opprettholde tjenestene for alle våre gode kunder ser vi at en kontinuerlig overvåking av
kostnadsveksten er nødvendig. Fra og med 14.mars vil noen av våre tillegg justeres ukentlig, og
oppdateres mandager på våre hjemmesider.

Fra og med 14.03.2022 vil følgende endringer inntreffe:

  • Drivstofftillegg vei justeres opp fra dagens nivå med 8,5 prosentpoeng.
  • Drivstofftillegg sjø justeres opp fra dagens nivå med 11,7 prosentpoeng.

Infrastrukturtillegget økes ikke i denne omgang, men her overvåker vi situasjonen kontinuerlig. Denne vil
eventuelt justeres i tilsvarende intervall som drivstofftilleggene.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale Nor Lines-kontor for utfyllende informasjon.

Vi takker for forståelse i denne tiden.

Gjeldene priser og satser

    Du kan også søke med kollinummer(SSCC).