Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Organisasjon

Klart, det tar vi oss av!

Nor Lines AS er et datterselskap i Samskip AS, og er etablert  med  16 egeneide kontorer og terminaler i Norge.

Vår organisasjon består av høy kompetanse i alle ledd, fra sjåfører, kapteiner og mannskap til de som styrer hele logistikk kjeden.

Vi har et utstrakt agentnettverk og er representert på nærmere 50 terminaler langs Norskekysten, i tillegg til samarbeidspartnere i Danmark, Sverige, Estland, Finland, Nederland, Polen og Tyskland.