Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Varmegods plan 2018 -2019

Varmegodssesongen starter opp 01.11.2018,og har en varighet til 31.03.2019. Dersom værforholdene krever det, vil vi forlenge varmegodssesongen til vinteren har sluppet taket.

Det er viktig at vi får riktig informasjon om varmegods i EDI meldinger og ved booking av last til oss, slik at vi får behandlet ditt gods etter den informasjonen dere gir oss.

Dersom dere har spørsmål til trafikk avviklingen, ber vi dere ta kontakt med deres lokale Nor Lines avdeling for avklaringer.