Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Sommeren 2019

Kjære kunde!

Sommeren nærmer seg og i den sammenheng blir det noen endringer i trafikken på vei og jernbane.

Linje trafikk mellom avdelinger:
All linjetrafikk på vei og bane er planlagt med normal fremføring. Det kan forekomme noen forsinkelser i sommerens fellesferie grunnet kapasitet på enkelte linje-strekker.

Lokal distribusjon:
All lokaldistribusjon og partilast går som vanlig til og med uke 28.
I uke 29, 30, 31 og 32 vil Nor Lines har lokalt tilpasset distribusjon.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor.

Med Vennlig hilsen
Nor Lines