Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Prisregulering fra 1.februar2018 / Price adjustment from 1 February 2018

Nor Lines justerer sine priser fra 1. februar, se vedlagte brev

Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser et riktig godt nytt år.