Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Prisjustering fra 01.08.2019

PRISREGULERING 01.08.19


For å sikre et fortsatt bærekraftig tjenestetilbud til våre kunder, ser vi oss nødt til å justere prisene på våre tjenester, i tråd med økte kostnader fra myndigheter og underleverandører.

Nor Lines regulerer dermed sine priser på alle tjenester med 2,5% med effekt fra 1. august 2019.

Drivstoff-/ Infrastrukturtillegget økes fra samme dato med 4,0 prosentpoeng. 

Eventuelle spørsmål knyttet til våre prisjusteringer, eller for nærmere informasjon om våre produkter, vennligst ta kontakt med ditt lokale Nor Lines kontor eller våre selgere direkte.

Ytterligere informasjon vil bli publisert på våre internettsider www.norlines.no


Med vennlig hilsen

Are Gråthen
Administrerende Direktør