Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Nye løsninger - nye muligheter med ny ruteplan fra januar 2017

Nor Lines arbeider kontinuerlig med forbedringer, og har i den forbindelse gleden av å introdusere ny ruteplan for godsskipene. Ruteplanen trer i kraft 2. januar 2017.

Selskapets nye LNG skip har ro-ro kapasitet på 33 trailere, samt et værdekk med 80 tonns kran og en lastekapasitet på 1200 m2. Skipene vil seile i en rute fra Eemshaven i Holland og Cuxhaven i Tyskland, direkte til Vestlandet og videre til Hammerfest. Med raskere fremføringstid, ser Nor Lines frem til å kunne tilby transportløsninger til kunder som velger sjøbasert transport på grunn av volum, vekt eller kompleksitet. Kvitbjørn og Kvitnos er topp utstyrt med trucker, tug mastere, mafivogner, containere, vekselflak, sikring- og surringsutstyr, som alt håndteres av et erfarent mannskap.

Vi opprettholder ruten mellom Polen og Kirkenes med mindre endringer. Nordkinn, Silver River og Silver Lake er rene sideport skip, utstyrt med 50 tonns kran. Også her kan vi tilby kunder transportløsninger av containere, prosjektlaster og andre tungløftoppdrag.

Alle 5 skip har fryserom, og er godt kjent på alle fryseanlegg i Norge for lasting av frossen fisk sydvendt. Nor Lines doblet frysekapasiteten for et år siden, og det er gledelig å se at dette segmentet vokser i selskapet.

Baltic Line vil seile uendret med industrilast mellom Turku og Haugesund. Ruten har hatt en god vekst det siste året, og vi har fremdeles muligheten til å kunne tilby kunder transportløsninger mellom Baltikum og Norge.

Nor Lines systemet med skip, Hurtigruten, landtransport, terminaler og partnere, har en meget god plattform til å skreddersy og håndtere transportutfordringer som våre kunder har nasjonalt og internasjonalt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med våre kunder.

Ny ruteplan følger vedlagt.