Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

En hedersmann takker for seg.

En hedersmann takker for seg etter 38 års tjeneste.

Vår Branch Manager i Fredrikstad, Jan Vidar Martinsen takker for seg etter en lang vakt i Nor Lines
tjeneste.
I den forbindelse ble han tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste igjennom ikke mindre enn 38 år i
vårt system!
Vi ønsker Jan Vidar lykke til som pensjonist, men før han kan nyte den tilværelsen skal han bistå oss i
prosjektet med å skifte til nytt TMS system.
På vegne av alle kolleger i Nor Lines, og sikkert en god del kunder bøyer vi oss i ærbødighet og
takknemmelighet for denne hedersmannen.