Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Vårt miljøansvar

Nor Lines AS setter ny miljøstandard til vanns med to nye naturgassdrevne skip

GRØNN LOGISTIKK MED HVIT TEKNOLOGI
Nor Lines historie er preget av mer enn 160 år med rutegående sjøtransport. I 2015 gikk vi inn i en ny epoke hvor vi satte ny miljøstandard med våre 2 naturgassdrevne nybygg som ble satt inn i vårt regulære linjesystem.

Navnene på nybyggene, ”Kvitbjørn” og ”Kvitnos” er sterke norske navn etter dyr som lever i, og er avhengige av havet og miljøet der. De er lett gjenkjennelige, og forklarlig også på andre språk.
Dyreartene er illustrert på skipenes skrog og overbygg, sammen med selskapets logo og angivelse av naturgassbruk.

”Kvit” i navnet til skipene, henviser til den hvite, lite synlige og renere eksosen som følger med LNG driften. Også høyere energi-effektivitet medfører betydelig mindre utslipp.

Selv om det enda ikke er mulig å lage helt klimagassnøytrale skip for den type godstransport Nor Lines driver, er disse skipene et vesentlig skritt i riktig retning.

Nyvinner på skrogform og i fremdriftsanlegg, sammen med naturgass som drivstoff, resulterer i:

  • Reduksjon i klimagassutslipp på ca 35%
  • Bortfall av sot og svovelutslipp
  • Reduksjon i utslipp av Nitrogenoksyder (Nox) på ca 90%
  • Redusert spillolje
  • Ingen risiko for oljeustlipp