Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Miljøprofil

Blått hav, renere luft.

"Dråpen" symboliserer Nor Lines' miljøprofil. 

Nor Lines har 4 kjerneverdier, hvor miljøbevissthet er en av verdiene. Dråpen ble introdusert som en tag ved igangsettelsen av bygging av Nor Lines gassdrevne godsskip "Kvitnos" og Kvitbjørn.