Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Kvalitet

KVALITETSPOLITIKK

Nor Lines skal levere godsfremføring og attraktive transportløsninger i henhold til avtale med kunder, krav fra myndigheter og selskapets retningslinjer

Vårt kvalitetsarbeid skal, i hele vår verdikjede, ha oppmerksom på:

  • Sikkerhet
  • Helse og miljø
  • Riktig kompetanse
  • Godt samarbeid
  • Gode systemer
  • Rett utstyr


 Kvalitetssystemet skal bidra til forebyggende tiltak og stadig forbedring av måten vi utfører vårt arbeid.

ACHILLES JQS
Nor Lines AS er godkjent Achilles leverandør.

Offshore industrien er spesielt opptatt av velfungerende systemer, og som en forløper til ISO-sertifisering, har Nor Lines kommet gjennomo nåløyet og kvalifisert seg i Achilles JQS. Denne kvalifiseringen gir Nor Lines AS et kvalitetsstempel og åpner nye dører mot  nye markeder.

MÅLET MOT ISO SERTIFISERING
For å være den mest foretrukne leverandør av transport- og logistikktjenester, stilles det strenge krav til kvalitet og miljø.

Prosjekt ”Nor Lines Pluss” er i gangsatt, hvor målet er ISO sertifisering i henhold til følgende standarder:

  • ISO 9001 - Kvalitetsstyringssystem
  • ISO 14001- Ytre miljø
  • OHSAS 18001 - Arbeidsmiljø