Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

HMS

HMS-POLITIKK

Nor Lines skal arbeide strukturert og målrettet for å forebygge risiko og verne om liv, helse, miljø og økonomiske verdier.  Vi skal kontinuerlig arbeide med forbedringer som forebygger forurensing til ytre miljø, sikrer ansattes helse, arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.
Vi skal drive i samsvar med relevante myndighetskrav og etiske og interne retningslinjer.
 
Vår oppmerksomhet skal alltid ha fokus på:

  • Forebygging
  • Informasjon
  • Bevissthet
  • Personlig ansvar
  • Åpen kommunikasjon
  • Reduksjon av forurensing til ytre miljø
  • Helse, arbeidsmiljø- og sikkerhetsforbedringer

 
Mennesker er vår viktigste ressurs, og skal alltid være i fokus. I tillegg ønsker vi å arbeide for å redusere forurensing av det ytre miljø fra vår egen virksomhet og de tjenestene vi leverer.

 

ARBEIDSMILJØ- OG BEDRIFTSUTVALG
Bedriften har AMU utvalg som har hyppige møter i løpet av et kalenderår. Likeledes et nyopprettet bedriftsutvalg.