Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Bil & bane

Her kommer transportplan

Landproduktet er en del av Nor Lines terminalstruktur, og er et landsdekkende linjenett med direkte trafikker mellom våre største byer. 

Med over 50 aktive linjetrafikker i tillegg til fremføring av gods med Hurtigrutens 34 daglige anløp mellom Bergen og Kirkenes, dekker vi hele Norge. Distribusjon tilbys ut fra alle våre terminaler.

Navet i vårt landprodukt er vår bilterminal på Berger Industriområde i Skedsmokorset (Oslo).

Det jobbes med å få på plass en elektronisk transportplan for vårt landprodukt. Planen vil inneholde leveringstid mellom alle poststeder i Norge. Denne vil etterhvert legges inn på denne siden.

For nærmere informasjon om vårt landprodukt eller våre øvrige tjenester, ta kontakt med en av våre terminaler.