Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Bil

Nor Lines operer en stor og moderne flåte i fremføring av forskjellig type gods på bil og bane. 

 • Varebiler
 • Skapbiler med lift som tar opptil 21 paller
 • Semitraller: skap/kapell/åpne
 • Bil og henger
 • Container chassi
 • 25,25 meter modul vogntog
 • Kranbiler
 • Thermomateriell på definerte terminaler

SEMITRALLER
Innenfor partilast og definerte linjetrafikker, opererer vi med semitraller som transportenhet, disse har en innvendig lengde på 12,60 meter, og en lastekapasitet på 31.000 kg.

DISTRIBUSJONSBILER
Våre distribusjonsbiler blir tilpasset definerte kjøreområder. Biler som benyttes i dag;

 • Varebiler i tilpasset størrelse
 • Distribusjonsbiler med løftelem og pallekapasitet mellom 8-21 paller
 • Citysemi med pallekapasitet mellom 27-33 paller

LINJETRAFIKKER
På våre linjetrafikker benytter vi oss av containere, semitraller og 25,25 meters modulvogntog på definerte linjer.