Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Operativt utstyr

Materiell til all type gods

Vi har materiell som dekker alle typer transporter;

  • Småpakker
  • Stykkgods
  • Partigods
  • Fryselast
  • Containere
  • Prosjekt og industrilast
  • Ro-ro
  • Spesiallast: lange lengder, farlig gods osv