Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Om oss

Tilgjengelig - Pålitelig - Stolt - Miljøbevisst

Et unikt transportsystem

Nor Lines tilbyr et samlet rutegående transportsystem til lands og til vanns. Selskapet har omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa, og opererer skip i faste linjer mellom havner i Nord-Europa, Baltikum og hele kysten av Norge. Våre terminaler i inn- og utland utfører alle typer innhenting og distribusjon, samtidig som vi dekker viktige destinasjoner med faste linjebiler. I tillegg disponerer selskapet godskapasiteten på Hurtigruten. Selskapet tilbyr også internasjonale spedisjonstjenester til alle verdensdeler.

Vi har kapasitet til å dekke alle typer transportoppdrag - fra små sendinger med stykkgods til store partilaster; fryselast, containere, ro-ro, konstruksjoner til oljeindustrien og alle typer annen industrilast.

Nor Lines tilbyr tjenester som er løsningsorienterte og tilpasset kundens behov. 

Visjon

Nor Lines skal være en attraktiv leverandør av transport- og logistikktjenester i Norge og Nord-Europa. 

Forretningside

Nor Lines AS skal gjennom god kompetanse og systemer, tilby markedet konkurransedyktige,  miljøvennlige  og attraktive transport- og logistikkløsninger.
Vårt unike transportsystem og nærhet til våre kunder, skal gjøre oss til en effektiv, pålitelig og lønnsom partner.

Nøkkeltall

  • 1 mrd. kr. i årlig fraktomsetning
  • 220 ansatte 
  • 200 sjøfolk
  • 5 godsskip i fast linjetrafikk
  • 11 Hurtigruteskip
  • 60 terminaler (15 eide) 
  • 50 direkte linjer - trafikker på bil/bane
  • 450 distribusjonsbiler