Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Spesialgods

Vårt system og materiell gir mulighet til å tilby markedet transportløsninger som krever det "lille ekstra". Transport av farlig gods, ukurante lengder, bredder, tungløft osv. har vi lang erfaring med. Vi bistår gjerne med skreddersydde løsninger.

Farlig gods

Gods mottas til befordring på spesielle betingelser og under forutsetning av at IMDG-koden oppfylles i tillegg til de begrensninger som gjelder på de enkelte transportmidlene. Med farlig gods menes: etsende, giftige, eksplosive, brann- og helsefarlige stoffer. For mer informasjon om farlig gods og regelverk

Personbiler

Transport av personbiler skipes fortrinnsvis med Hurtigruten. Nor Lines tar kun i mot kjørbare biler. Ikke kjørbare biler mottas kun som vrak som kan håndteres på pall. Bildeler mottas for fremsendelse ihht nærmere avtale. Brukte motorer skal være plassert i tett kasse, være tappet for olje og bunnpluggen skal være skrudd ut. Frakt skal alltid forutbetales.

Båter

Vi utfører transport av båter i alle størrelser. Løft fra/til sjø om ønskelig. For å unngå skader, ber vi om at krakk / krybbe medfølger. Nor Lines anbefaler at det alltid tegnes transportforsikring på denne type gods7sendinger. Frakten betales alltid av avsender.

Tungløft

Nor Lines har mange års erfaring innen transport av tungløft. Våre 9 godsskip operer daglig tungløft opptil 60 tonn. Alle skipene er utstyrt Med surring- og sikringsutstyr og mannskapet om bord er godt trengt i å sikre lasten til værdekket. Vi gir priser inkludert bruk av skipets kran og mannskap om bord så sant det er mulig.

Dekkslast

Kolli som har mål over lbh 5,0 m x 2,0 m og/eller som veier over 3,5 tonn, prises og fremføres etter forhåndsavtale om dekkslast.