Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Industri

Industrihavner anløpes på forespørsel.

Overdimensjonert gods er gunstig å sende sjøveien. Våre medarbeidere priser daglig prosjekt- og industrilaster, og sammen med våre dyktige sjømenn, lager vi et konkurransedyktig opplegg for våre kunder.