Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Sendinger under 1000 kg

Transport av stykkgods er forsendelser opp til 999 kg i Norge. Uavhengig om det sendes en eller flere kolli, velger vi den mest hensiktsmessige, rasjonelle og kostnadseffektive løsning tilpasset kundens behov. 

Nor Lines  tilbyr transport både via bil, båt og bane. Våre regulære linjetrafikker med påfølgende distribusjon, dekker hele Norge.

Miljø

Nor Lines AS er opptatt av miljø. Store deler av våre transporter går sjøveien med egne godsskip og Hurtigruten.

På land benytter vi i størst mulig grad jernbane som fremføringskorridor på de strekningene som tilfredsstiller våre ledetider. Transportenheter i vårt landsystem, er tilpasset til å benyttes både på bil og bane. Der vi ikke benytter jernbane, og veinetter tillater modulvogntog, benyttes dette på våre linjetrafikker.