Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Sendinger over 1000 kg

Transport av større partier, er sendinger over 1000 kg. dersom ikke annet er avtalt. Vi sørger for henting hos avsender og levering direkte hos mottaker. Rask, effektiv og sikker fremføring uten omlast på våre terminaler.

Vi tilbyr partilaster til/fra alle postnummer i Norge. Forutsetning for benyttelse av partilast, er at hente- og leveringsforholdene er tilpasset partilastmateriell som semitrailer og bil og henger.

For kunder med store volumer, kan vi tilby skreddersøm basert på fast kjøremønster.

Miljø
Nor Lines AS er opptatt av miljø. Store deler av våre transporter går sjøveien med egne godsskip og Hurtigruten.

På land benytter vi i størst mulig grad jernbane som fremføringskorridor på de strekningene som tilfredsstiller våre ledetider. Transportenheter i vårt landsystem, er tilpasset til å benyttes både på bil og bane. Der vi ikke benytter jernbane, og veinetter tillater modulvogntog, benyttes dette på våre linjetrafikker.