Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Personbiler

Transport av personbiler tilbys med Hurtigruten mellom alle dens anløpssteder mellom Bergen og Kirkenes.
Nor Lines tar kun i mot kjørbare biler for skipning med Hurtigruten.

Ikke kjørbare biler må kunne håndteres på pall, og transporteres kun med våre godsskip.