Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Farlig gods

Vårt system og materiell gir mulighet til å tilby markedet transport og logistikk løsninger som krever det "lille ekstra".

Transport av farlig gods, ukurante lengder, bredder, tungløft osv. har vi lang erfaring med. Vi bistår gjerne med skreddersydde logistikkløsninger.

Transportløsninger for farlig gods håndteres etter gjeldende ADR-bestemmelser i Norge.

Vår sikkerhetsrådgiver kan hjelpe våre kunder med spørsmål vedrørende farlig gods, samt spørsmål knyttet til utfylling av faredokumenter.

Det er i utgangspunktet avsender som bærer ansvaret for at ADR last er forskriftsmessig merket, og at nødvendige dokumenter følger med sendingen under transport.