Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Distribusjon

Effektiv distribusjon i lokalmiljøet. Fra avsender til mottaker med adresse innen samme hovedsted.

Våre distribusjonsruter optimaliseres for å minimere miljøbelastningen. Alle distribusjonspunkter har fastlagt transportplan som alle oppdrag distribueres etter.