Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Cross docking

Cross docking  innebærer at vi mottar forsendelsene fra dine leverandører.Vi forestår lossing og omfordeling/merking på grunnlag av dine ordre, og besørger direktetransport til dine kunder. 

Gjennom denne måten å organisere logistikken på, unngår du fordyrende mellomlagring