Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Ro-Ro

Rullende materiell som anleggsmaskiner, trailere etc., tilbys mellom steder med tilfredsstillende kaianlegg.

Skipene i Rute CL og BL er de i systemet som kan ta slike oppdrag.

Nybyggene  MS Kvitbjørn og MS Kvitnos er begge ro-ro skip.  Nor Lines har utvidet og utviklet sin ro-ro kompetanse, og tilbyr transport av gods på mafis.