Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Internasjonale transportløsninger

Vårt sjøprodukt omfatter regulære anløp mellom Norge, Østersjøen og Kontinentet.

Vi dekker de viktigste transportkorridorene med eget materiell, og tilbyr løsninger for hele Europa og resten av verden gjennom vårt agentnettverk.

Nor Lines seiler med dedikerte linjeskip og tilbyr ukentlig service mellom Norge -Holland - Tyskland - Danmark og Polen.

Vårt omfattende nettverk gir både oss og våre kunder de beste muligheter til effektivt å kunne følge opp skipninger - både på avsender og mottakersiden.