Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Vehicle

Nor Lines dispose a huge and modern fleet for transporting different types of cargo on trucks and railway

- Vans
- Panel vans that can carry up to 21 pallets, with lift
- Trailer
- Box trailer
- Truck and trailer
- Container chassi
- 25,25 meters module lorries
- Crane trucks
- Thermo equipment in defined terminals

TRAILERS
In part-loads and defined line haul, we operate trailers as transport units. They have an inside length of 12,60 meters, and a loading capacity of 31.000 kilos.

DISTRIBUTION TRUCKS
Our distribution trucks have been adapted for defined areas. Trucks in use today are:

- Vans in suitable sizes
- Distribution trucks with lifts and capacity for 8-21 pallets
- City semis with a capacity of 27-33 pallets

LINE HAUL
In line haul we use containers, trailers and 25,25 meters long module trailers, in defined lines.