Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

Operational equipment

Materials for all types of goods

Our equipment covers all kinds of transportation:

- Parcels
- General cargo
- Part-loads
- Reefer cargo
- Containers
- Project- and industrial cargo
- Ro-ro
- Special cargo, extra length, dangerous goods etc.