Hei!

Vi ser at du bruker en eldre versjon av Internet Explorer og sidene våre fungerer best på versjon 9 eller høyere.
Vi vil at alle våre kunder skal ha en god opplevelse på våre sider og anbefaler derfor at du oppdaterer nettleseren din for en forbedret opplevelse, ytelse og sikkerhet.
Du kan oppdatere nettleseren din her: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/download-ie

Lukk

We transport boats of all sizes. Lifting from/to sea, if necessary. To avoid any damage, we ask that a stool/crib be provided.

Nor Lines always recommends transportation insurance on these shippings. Freight is always to be paid by shipper.